بلیط تایلند


ساعت و روز پرواز تهران به بانکوک :


بلیط ماهان ( MAHAN AIR )

پرواز مستقیم ماهان به مقصد بانکوک ( تایلند ) روزهای یکشنبه ، دوشنبه ، سه شنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه از تهران ساعت 21:45 حرکت و ساعت 07:45 دقیقه به وقت محلی بانکوک به مقصد می رسد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی ( IKA ) تا فرودگاه SUVARNABHUMI INTL بانکوک 06:30 دقیقه می باشد .

بلیط تای ایر ویز ( THAI AIRWAYS )

پرواز مستقیم تای ایرویز به مقصد بانکوک ( تایلند ) روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه از تهران ساعت 20:45 حرکت و ساعت 06:40 دقیقه به وقت محلی بانکوک به مقصد می رسد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی ( IKA ) تا فرودگاه SUVARNABHUMI INTL بانکوک 06:25 دقیقه می باشد .

 بلیط قطر ایرویز ( QATAR AIRWAYS )

پرواز غیر مستقیم قطری ( قطر ایر ویز ) به مقصد بانکوک همه روزه  از مسیر تهران – دوحه – بانکوک (IKA – DOH – BKK ) در مسیر رفت و مسیر بانکوکدوحه – تهران ( BKK – DOH – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دوحه ( DOHA )  ساعت 04:40 ، 11:35 و 22:40 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه HAMAD INTL  دو ساعت و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دوحه به شهر بانکوک همه روزه و ساعت 01:55 ، 02:30 ، 08:15 ، 17:20 ، 20:20 می باشد . هواپیمای قطر بعد از شش ساعت و چهل دقیقه به بانکوک ( BANGKOK ) می رسد .

بلیط امارات ( EMIRATES )

پرواز غیر مستقیم امارات ( EK ) به مقصد بانکوک همه روزه  از مسیر تهران – دبی – بانکوک (IKA – DXB – BKK ) در مسیر رفت و مسیر بانکوک – دبی – تهران ( BKK – DXB – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی امارات از تهران به مقصد دبی ( DUBAI ) ساعت 04:25 ، 11:00 ، 18:35 و 23:55 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه DUBAI INTL دو ساعت و ده دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دبی به شهر بانکوک همه روزه ساعت 01:35 ، 02:00 ، 03:05 ، 03:30 ، 08:50 ، 09:30 ، 11:45 ، 16:05 ، 21:30 و 22:35 می باشد . هواپیمای امارات بعد از شش ساعت و بیست دقیقه به بانکوک می رسد  .

بلیط عمان ایر ( OMAN AIR )

پرواز غیر مستقیم عمان ایر ( WY ) به مقصد بانکوک همه روزه  از مسیر تهران – مسقط – بانکوک (IKA – MCT – BKK ) در مسیر رفت و مسیر بانکوک – مسقط – تهران ( BKK – MCT – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی عمان ایر از تهران به مقصد مسقط ( MUSCAT ) ساعت 04:35 ، 07:30 ، 17:15 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه MUSCAT INTL دو ساعت و چهل دقیقه می باشد . ادامه مسیر از مسقط به شهر بانکوک ساعت 03:10 ، 09:00 و 22:00 می باشد . هواپیمای عمان ایر بعد از پنج ساعت و چهل و پنج دقیقه به بانکوک می رسد  .

بلیط ایر آسیا ( AIR ASIA )

پرواز غیر مستقیم ایر آسیا به مقصد بانکوک  روزهای دوشنبه ، چهارشنبه ، پنج شنبه و جمعه از مسیر تهران – کوالالامپور– بانکوک ( IKA – KUL – BKK ) در مسیر رفت و مسیر بانکوک – کوالالامپور – تهران ( BKK – KUL – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی ایر آسیا از تهران به مقصد کوالالامپور ( KUALA LUMPUR ) ساعت 00:40 بامداد پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه  KUALA LUMPUR INTL هفت ساعت و پنجاه دقیقه می باشد . ادامه مسیر از کوالالامپور به شهر بانکوک ساعت 06:55 ، 07:45 ، 10:40 ، 11:35 ، 13:15 ، 13:45 ، 17:10 ، 19:20 ، 20:30 و 21:20 می باشد . هواپیمای ایر آسیا بعد از دو ساعت و ده دقیقه به بانکوک می رسد  .ضمناً فرودگاه ورودی پرواز ایر آسیا در بانکوک  DON MUEANG INTL ( DMK ) می باشد .


 ساعت و روز پرواز تهران به پوکت :


بلیط تای ایر ویز ( THAI AIRWAYS )

پرواز غیر مستقیم تای ایرویز به مقصد پوکت ( تایلند ) روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه از مسیر تهران – بانکوک – پوکت ( IKA – BKK – HKT ) در مسیر رفت و پوکت – بانکوک – تهران  ( HKT– BKK – THR ) در مسیر برگشت  انجام می شود . هواپیمایی تای ساعت 20:45 حرکت و ساعت 06:40 دقیقه به وقت محلی بانکوک به مقصد می رسد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی ( IKA ) تا فرودگاه SUVARNABHUMI INTL بانکوک 06:25 دقیقه می باشد . ادامه مسیر از بانکوک به شهر پوکت ساعت 07:45 ، 08:30 ، 09:30 ، 13:20 ، 14:00 ، 16:55 ، 18:15 ، 19:10 ، 19:45 و 22:40 می باشد . هواپیمای تای ایر ویز بعد از یک ساعت و بیست و پنج دقیقه به پوکت می رسد .

 بلیط قطر ایرویز ( QATAR AIRWAYS )

پرواز غیر مستقیم قطری ( قطر ایر ویز ) به مقصد پوکت همه روزه  از مسیر تهران – دوحه – پوکت (IKA – DOH – HKT ) در مسیر رفت و مسیر پوکتدوحه – تهران ( HKT – DOH – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی قطر از تهران به مقصد دوحه ( DOHA )  ساعت 04:40 ، 11:35 و 22:40 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه HAMAD INTL  دو ساعت و پنج دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دوحه به شهر پوکت همه روزه و ساعت 07:00 ، 18:35 ، 19:25  می باشد . هواپیمای قطر بعد از شش ساعت و چهل دقیقه به پوکت ( PHUKET ) می رسد .

بلیط امارات ( EMIRATES )

پرواز غیر مستقیم امارات ( EK ) به مقصد پوکت همه روزه  از مسیر تهران – دبی – پوکت (IKA – DXB – HKT ) در مسیر رفت و مسیر پوکت – دبی – تهران ( HKT– DXB – IKA ) انجام می شود . هواپیمایی امارات از تهران به مقصد دبی ( DUBAI ) ساعت 04:25 ، 11:00 ، 18:35 و 23:55 پرواز دارد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی  تا فرودگاه DUBAI INTL دو ساعت و ده دقیقه می باشد . ادامه مسیر از دبی به شهر پوکت همه روزه ساعت  12:45 و 23:00  می باشد . هواپیمای امارات بعد از شش ساعت و پنج دقیقه به پوکت می رسد  .

بلیط ایر آسیا ( AIR ASIA )

ت


ساعت و روز پرواز تهران به سامویی :


بلیط تای ایر ویز ( THAI AIRWAYS )

پرواز غیر مستقیم تای ایرویز به مقصد سامویی ( KO SAMUI ) روزهای یکشنبه ، سه شنبه ، پنج شنبه و جمعه از مسیر تهران – بانکوک – سامویی ( IKA – BKK – USM ) در مسیر رفت و سامویی – بانکوک – تهران  ( USM– BKK – THR ) در مسیر برگشت  انجام می شود . هواپیمایی تای ساعت 20:45 حرکت و ساعت 06:40 دقیقه به وقت محلی بانکوک به مقصد می رسد . مدت زمان پرواز از فرودگاه امام خمینی ( IKA ) تا فرودگاه SUVARNABHUMI INTL بانکوک 06:25 دقیقه می باشد . ادامه مسیر از بانکوک به شهر سامویی ساعت 07:45 و 15:30 می باشد . هواپیمای تای ایر ویز بعد از یک ساعت و پنج دقیقه به سامویی می رسد .


 •  ارزانترین پرواز بانکوک
 •  ارزانترین پرواز ساموئی
 •  ارزانترین پرواز پاتایا
 •  ارزانترین پرواز پوکت
 •  بلیط بانکوک عید 1400
 •  بلیط بانکوک عید 98
 •  بلیط بانکوک عید 99
 •  بلیط بانکوک نوروز 1400
 •  بلیط بانکوک نوروز 99
 •  بلیط بانکوک نووروز 98
 •  بلیط تایلند عید 1400
 •  بلیط تایلند عید 98
 •  بلیط تایلند عید 99
 •  بلیط تایلند نوروز 1400
 •  بلیط تایلند نوروز 99
 •  بلیط تایلند نووروز 98
 •  بلیط تهران بانکوک
 •  بلیط تهران تایلند
 •  بلیط تهران سامویی
 •  بلیط تهران پاتایا
 •  بلیط تهران پوکت
 •  بلیط تک بانکوک با پرواز
 •  بلیط تک بانکوک با پرواز امارات
 •  بلیط تک بانکوک با پرواز ایراسیا
 •  بلیط تک بانکوک با پرواز تای ایرویز
 •  بلیط تک بانکوک با پرواز عمان ایر
 •  بلیط تک بانکوک با پرواز قطری
 •  بلیط تک بانکوک با پرواز ماهان
 •  بلیط تک ساموئی با پرواز امارات
 •  بلیط تک ساموئی با پرواز تای ایرویز
 •  بلیط تک ساموئی با پرواز قطری
 •  بلیط تک ساموئی با پرواز ماهان
 •  بلیط تک پاتایا با پرواز امارات
 •  بلیط تک پاتایا با پرواز تای ایرویز
 •  بلیط تک پاتایا با پرواز عمان ایر
 •  بلیط تک پاتایا با پرواز قطری
 •  بلیط تک پاتایا با پرواز ماهان
 •  بلیط تک پوکت با پرواز امارات
 •  بلیط تک پوکت با پرواز تای ایر ویز
 •  بلیط تک پوکت با پرواز جت آسیا
 •  بلیط تک پوکت با پرواز عمان ایر
 •  بلیط تک پوکت با پرواز غیر مستقیم
 •  بلیط تک پوکت با پرواز قطری
 •  بلیط تک پوکت با پرواز ماهان
 •  بلیط تک پوکت با پرواز مستقیم
 •  بلیط سامویی عید
 •  بلیط سامویی عید 1400
 •  بلیط سامویی عید 98
 •  بلیط سامویی عید 99
 •  بلیط سامویی نوروز 1402
 •  بلیط سامویی نوروز 99
 •  بلیط سامویی نووروز 98
 •  بلیط پاتایا عید 1402
 •  بلیط پاتایا عید 99
 •  بلیط پاتایا نوروز 1402
 •  بلیط پاتایا نوروز 99
 •  بلیط پاتایا نووروز 98
 •  بلیط پاتایاعید 98
 •  بلیط پوکت عید 1402
 •  بلیط پوکت عید 98
 •  بلیط پوکت عید 99
 •  بلیط پوکت نوروز 1402
 •  بلیط پوکت نوروز 99
 •  تور چارتر بانکوک
 •  تور چارتر تایلند
 •  تور چارتر ساموئی
 •  تور چارتر پاتایا
 •  تور چارتر پوکت
 •  ساعت پرواز تهران بانکوک
 •  ساعت پرواز تهران سامویی
 •  ساعت پرواز تهران پاتایا
 •  ساعت پرواز تهران پوکت
 •  ساعت پرواز تهران کرابی
 •  قیمت بلیط بانکوک ارزان
 •  قیمت بلیط بانکوک ماهان
 •  قیمت بلیط تایلند ارزان
 •  قیمت بلیط تایلند ماهان
 •  قیمت بلیط ساموئی ارزان
 •  قیمت بلیط سامویی ارزان
 •  قیمت بلیط هواپیما به بانکوک
 •  قیمت بلیط هواپیما به تایلند
 •  قیمت بلیط هواپیما به سامویی
 •  قیمت بلیط هواپیما به پاتایا
 •  قیمت بلیط هواپیما به پوکت
 •  قیمت بلیط پاتایا ارزان
 •  قیمت بلیط پاتایا ماهان
 •  قیمت بلیط پوکت ماهان
 •  لیست قیمت بلیط بانکوک
 •  لیست قیمت بلیط تایلند
 •  لیست قیمت بلیط ساموئی
 •  لیست قیمت بلیط پاتایا
 •  لیست قیمت بلیط پوکت
 •  پرواز مستقیم بانکوک
 •  پرواز مستقیم تایلند
 •  پرواز مستقیم سامویی
 • پرواز مستقیم پاتایا
 •  پرواز مستقیم پوکت