تور کیش  نوروز  98

هتل 5 ستاره شایگان


تاریخ

یک تخته

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

پنج تخته

کودک بدون تخت

25- 28

26- 29

15- 18

16- 19

21.200.000

15.200.000

14.200.000

13.700.000

13.400.000

6.000.000

1-27

14- 17

 

32.700.000

 

20.950.000

19.000.000

18.200.000

17.700.000

7.000.000

28 – 2

 10 -13

11- 14

12- 15

13- 16

43.900.000

26.700.000

23.700.000

22.600.000

21.900.000

9.000.000

29 – 3

1 – 4

2- 5

46.200.000

29.900.000

26.700.000

25.600.000

24.900.000

 

11.000.000

 

3- 6

4 – 7

5- 8

6- 9

7- 10

8- 11

9- 12

44.700.000

28.200.000

25.200.000

24.100.000

23.400.000

9.500.000

خدمات :

صبحانه بوفه – ناهار بوفه – استقبال فرودگاهی – استخر – سونا – جکوزی


 

هتل 3 ستاره تعطیلات

تاریخ

دو تخته

سه تخته

چهار تخته

پنج تخته

کودک بدون تخت

25- 28

26- 29

15- 18

16- 19

10.500.000

9.900.000

9.400.000

8.900.000

6.000.000

1-27

14- 17

13.500.000

12.000.000

11.000.000

10.500.000

7.000.000

28- 2

10- 13

11- 14

12- 15

13- 16

17.500.000

16.000.000

15.000.000

14.500.000

9.000.000

29 – 3

1- 4

2- 5

20.950.000

19.500.000

18.500.000

18.000.000

11.000.000

 

3- 6

4- 7

5- 8

6- 9

7- 10

8- 11

9- 12

19.450.000

18.000.000

17.000.000

16.500.000

9.500.000

خدمات :

صبحانه بوفه – ناهار بوفه – استقبال فرودگاهی

 

هتل 5 ستاره میراژ

تاریخ

یک تخته

دو تخته

دو تخته ( توئین )

دو تخته + سرویس

کودک بدون تخت

1-27

14- 17

25.500.000

18.750.000

18.500.000

17.550.000

7.000.000

28- 2

10- 13

11- 14

13- 16

41.500.000

24.500.000

24.250.000

22.000.000

9.000.000

1 – 4

2- 5

43.500.000

27.000.000

26.750.000

24.500.000

 

11.000.000

 

4- 7

5- 8

7- 10

8- 11

42.500.000

26.000.000

25.750.000

23.500.000

9.500.000

خدمات :

صبحانه بوفه – ترانسفر رفت و برگشت – استخر – سونا – جکوزی – گشت شهری


ساعت تحویل اتاق 00 : 14 و تخلیه اتاق 00 : 12 می باشد .

کلیه پرواز ها و هتل ها چارتر و غیر قابل استرداد می باشد .

نرخ افراد زیر 2 سال 1.500.000 ریال می باشد .

در صورت درخواست پرواز ماهان 300.000 تومان به قیمت تور افزوده خواهد شد .